O nas

Zatrudnieni w Zakładzie pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmują się zagadnieniami o rozległej problematyce. Wyróżnić można kilka obszarów: szeroko rozumiana ekonomia (mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze a szczególnie międzynarodowe przepływy kapitału.

Kontakt

dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. nadzw. 
e-mail: skamosinski@wp.pl

Uniwerystet Kazimierza Wielkiego, Zakład Ekonomii, Finansów Publicznych i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz